Wroc³awskie ZOO
We wrze¶niu 2007 roku mia³em okazjź zwiedzię akwarium we Wroc³awskim ZOO. Budynek jest do¶ę ma³y i zaniedbany, a akwaria teæ niestety prezentuj± poziom „Polskiego Ogrodu Zoologicznego”. Jednak zachźcam do odwiedzania akwarii w ZOO, zawsze moæna zobaczyę co¶ ciekawego.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji:

fot: Micha³ Sikora (Aigel)