Rafa Koralowa - £ód¼ ze szklanym dnem
W po³owie marca 2008 roku mia³em niew±tpliw± przyjemno¶ę rejsu statkiemImage ze szklanym dnem na rafach wokó³ Wyspy Faraona. Wyspa leæy w pó³nocnej czź¶ci Zatoki Akaba w Egipcie. Oprócz rafy okalaj±cej wyspź atrakcj± jest równieæ fort krzyæowców zbudowany  1115 r, jest on po³oæony na szczycie ska³. W¶ród bajecznej rafy czźsto moæna spotkaę barakudy oraz napoleona. Jak kto¶ bździe spźdza³ urlop w Egipcie w muhafazie Synaj Po³udniowy to szczerze polecam rejs statkiem ze szklanym dnem, b±d¼ snorkeling wokó³ wyspy.

 

Zachźcam do obejrzenie zdjźę, oraz obejrzenia filmu:

 


fot: Agata Koziarska (Franca81) i Micha³ Sikora (Aigel)